Publications

14. V. Szép – P. Van Elsuwege (2020): Brexit után: Az Európai Unió és az Egyesült Királyság együttműködési lehetőségei a nemzetközi szankciók kivetésében. Külgazdaság. 64(5-6): 43-58.

13. V. Szép – P. Van Elsuwege (2020): EU Sanctions Policy and the Alignment of Third Countries: Relevant Experiences for the UK?
In. J. Santos Vara, R.A. Wessel (Eds.), and P. Polak (Ass.Ed.): The Routledge Handbook on the International Dimension of Brexit. Abingdon: Routledge. 226-240.

12. V. Szép (2019): New intergovernmentalism meets EU sanctions policy: the European Council orchestrates the restrictive measures imposed against RussiaJournal of European Integration. 42(6): 855-871. IF: 1,293.

11. V. Szép (2019): Foreign Policy without Unilateral Alternatives? EU Member State Interests and the Imposition of Economic Sanctions
In. Márton Varju (Ed.): Between Compliance and Particularism: Member State Interests and European Union Law. Cham: Springer. 321-338.

10. V. Szép (2018): Korlátozott tagállami mozgástér a Közös Kül- és Biztonságpolitikában? A (gazdasági) szankciók alkalmazásának jogi feltételei az Európai Unióban
Állam- és Jogtudomány. 59(2): 53-71.

9. V. Szép (2017): Közös hang a világpolitikában: az EU kül- és biztonságpolitikájának elméleti megközelítései
Politikatudományi Szemle. 26(3): 133-149.

8. Z. Simon – V. Szép (2017): A Közös Kül- és Biztonságpolitika
In. Zoltán Simon (Ed.): Az Európai Unió a világban: Uniós külkapcsolatok a 21. században. Budapest: L’Harmattan. 115-137.

7. V. Szép – Z. Simon (2017): Az Európai Szomszédságpolitika
In. Zoltán Simon (Ed.): Az Európai Unió a világban: Uniós külkapcsolatok a 21. században. Budapest: L’Harmattan. 265-294.

6. V. Szép (2017): Az Unió és a világ feltörekvõ térségei ? Ázsia
In. Zoltán Simon (Ed.): Az Európai Unió a világban: Uniós külkapcsolatok a 21. században. Budapest: L’Harmattan. 330-336.

5. V. Szép (2016): Navratil Szonja: A jogászi hivatásrendek története Magyarországon
Állam- és Jogtudomány. 57(3): 166-171.

4. V. Szép (2016): Greksza Veronika – Mohay Ágoston: Bevezetés az Európai Unió jogába
Állam- és Jogtudomány. 57(1): 107-111.

3. V. Szép (2015): A gazdasági szankciók politikai hatékonysága
Politikatudományi Szemle. 24(4): 117-131.

2. V. Szép (2015): Az Európai Unió által Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók hatékonysága
Külgazdaság. 59(11-12): 191-203.

1. V. Szép (2014): Az Európai Szomszédságpolitika szerepe Ukrajna demokratizálódásában
In. Zoltán Simon (Ed.): Utak és tévutak. Tanulmányok Közép- és Kelet-Európa közelmúltjából és jelenébõl. Százhalombatta: E.F.O. Kiadó. 219-262.

Conferences

16. Populism and EU policy-making in the EU: the case of the Eurozone crisis (with Balázs Horváthy). International Conference on Public Policy. 6 July 2021.

15. Transatlantic cooperation in sanctions policy (with Peter Van Elsuwege). The Transatlantic Space Between Shifting Administrations. Jean Monnet Chair in Law & Transatlantic Relations & Institute for the Study of European Law. 2 July 2021.

14. EU sanctions policy after Brexit (with Peter Van Elsuwege). Book launch – Routledge Handbook on the International Dimension of Brexit, online. 8 March 2021

13. EU sanctions policy and the alignment of third countries – Relevant experiences for the UK? (with Peter Van Elsuwege), EU External Relations after Brexit, Implications under EU and International Law, Jean Monnet Chair of the University of Salamanca & CLEER, 7-8 March 2019

12. Achieving Unity with Diversity, ECPR SGEU conference, Sciences Po Paris, 13-15 June 2018

11. Foreign Policy Without Unilateral Alternatives? EU Member State Interests and the Imposition of Economic Sanctions, The closing conference of the MTA TK Lendület-HPOPs Research Group: Local interests and common obligations in the EU, 1 June 2018.

10. The United Kingdom’s Sanctions Policy after Brexit, Institute for Legal Studies at the Hungarian Academy of Sciences, 3 May 2018 (with Balázs HORVÁTHY)

9. EU-orosz kapcsolatok az oroszországi elnökválasztás után, Közép-Európa Társaság, Budapest Corvinus Egyetem, 2018. március 13. és 20.

8. Taking back control in sanctions policy? The United Kingdom’s leeway in the application of restrictive measures (with Balázs HORVÁTHY)

UACES 47th Annual Conference, Jagiellonian University, Krakow, Poland, 4-6 September 2017

7. The framework for collective decision-making in EU foreign policy: the case of sanctions imposed against Eastern European countries

5th ENP PhD Summer School at the College of Europe, Warsaw, 21-30 June 2017

6. Views duly taken into consideration? The different approaches of the EP and the Council in the field of sanctions applied against third states

Third ANTERO Network Meeting Workshop on Problem-based Learning (PBL) in EU Foreign Policy & Research Panels on Coherence and Effectiveness in EU Foreign Policy, Dublin, 31 May – 2 June 2017

5. EU sanctions policy: an area designed for collective actions?

University of Szeged, 24 March 2017

4. Külpolitikai együttmûködés az Európai Unióban: szankciók kivetése harmadik államokkal szemben ? elméleti megközelítések

Politológus Doktoranduszok II. Konferenciája ? Corvinus University of Budapest, 2 December 2016

3. The impact of Russia on the democratization of Ukraine

ECPR, The 8th Pan-European Conference on the European Union, 16 June 2016

2. Közös hang keresése: uniós szankciók kivetésének korlátai és lehetõségei

Lendület-HPOPs Kutatócsoport Extra muros kutatószeminárium, Gyõr, 5 May 2016

1. Milyen Európát szeretnénk?

Európai Választások 2014 Konferencia, EuropeDirect

Reviewer

2. Revista CIDOB d’Afers Internacionals

1. Intersections

Research trips

2. Department of European, Public and International Law at Ghent University, October 2016

1. Institute du Droit de la Paix et du Développement. Université Nice Sophia Antipolis, September 2016

Leave a Reply